VINOD KHOSLA TILL SEMINARIUM OM GEOTERMISK ENERGI

2021-02-09 7:50:00

Tekniken för att tillvarata geotermisk energi har utvecklats snabbt de senaste åren och i dag finns helt nya möjligheter att producera el från värme ur exempelvis jordskorpan och varma källor, så kallad geotermisk energi. Lönsamheten har ökat, liksom skalbarheten och möjligheterna att installera anläggningar på allt fler platser.

För att diskutera utmaningarna, möjligheterna och de senaste trenderna inom geotermisk energi arrangerar det svenska klimatinvesteringsbolaget Baseload Capital den 16 februari det digitala seminariet ”The earth has power. Let’s switch it on.”

– Vi vill vara en katalysator för förnybar energi genom att utveckla och finansiera nya sätt att producera el från befintliga värmekällor. Målet är att skapa motståndskraftiga samhällen och en planet i balans, säger Alexander Helling, vd för Baseload Capital.

Huvudtalare på seminariet är Vinod Khosla, grundare av Sun Microsystems och Khosla Ventures. Vinod Khosla har under många år arbetat för att utveckla möjligheterna med geotermisk energi och kommer att ge sin syn på vilka specifika genombrott branschen är i störst behov av.

Fakta: The earth has power. Let’s switch it on.

  • Digitalt seminarium om trender inom geotermisk energi.
  • Datum: 16 februari 2021
  • Tid: 16.00–17.30 svensk tid, 10.00–11.30 New York-tid.
  • Målgrupp: Investerare, näringsliv, exploatörer, markägare och regeringar i Europa och Nord- och Sydamerika.

Talare

  • Vinod Khosla, grundare av Sun Microsystems och Khosla Ventures. Om vilka specifika genombrott branschen är i störst behov av.
  • Pernilla Wihlborg, operativ chef Baseload Capital. Om varför geotermiska trender är viktiga, och hur Baseload Capital utvärderar dem för att hitta de mest lovande.
  • Graeme Edge, medgrundare till Energy Disruptors Unite, ett globalt energiomställningsevent i Calgary. Om de starkaste trenderna i energisektorn i dag.
  • John Redfern, vd för Eavor som är specialiserat på geotermisk energi. Om Eavors framgångsrecept.
  • Manon Stöver, utvecklingsansvarig Baseload Capital

Dessutom möts Alexander Richter, grundare av den webbaserade tidningen Think Geoenergy, och Kristina Hagström Ilievska, marknadschef Baseload Capital, i ett samtal om vad som har varit de största utmaningarna och vad nästa steg i utvecklingen är.

Registrering

Press och andra intresserade är varmt välkomna att delta. Registrera dig här. Deltagare har möjlighet att skicka frågor i förväg i samband med registrering. Frågor som inte tas upp under seminariet kommer att besvaras i efterhand av våra talare, för att sedan tas upp i nästkommande nyhetsbrev.
 

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

eller
Kristina Hagström-Ilievska, Marketing Manager of Baseload Capital
kristina.hagstrom@baseloadcap.com

menu