BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2021

August 27, 2021

Under andra kvartalet har fokus legat på projekt- och affärsutveckling på alla våra aktiva marknader.

  • Periodens resultat blev -34,1 MSEK där omvärdering av projekt och lån till dotterbolag står för -17,2 MSEK, varav -7,5 MSEK utgörs av valutakursdifferenser till följd av en stärkt krona.
  • I USA väntar projektbolaget fortfarande på tillstånd från myndigheterna för att få släppa ut geotermiskt vatten från Wendelanläggningen i en närliggande bäck, men prognosen är att projektet fortfarande kan slutföras före årets slut.
  • I Japan pågår arbete med Sansui-sajten som beräknas driftsättas före årets slut. Projektet är den första delen i det större Waita 2-projektet som Baseload Power Japan och Furusato kommer att utveckla tillsammans.
  • I Taiwan färdigställs prospekteringsbrunnen vid Westlake. Flödestester har genomförts under sommaren men inledande tester visar mindre flöde än förväntat.
  • På Island har Baseload Power Iceland etablerats. Efter kvartalet slut har bolaget förvärvat kraftverken Fludaorka och Reykholtsorka inklusive expansionsrättigheterna. En analys pågår med syfte att sätta mål avseende ytterligare borrhål för varje sajt.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Baseload Capital_Delårsrapport_Q2_2021

RELATED POSTS

Combat climate change, let's get it done and make great business out of it - Mattias Goldmann

What if we've had it wrong all this time? Trying to persuade people to become more sustainable by using images of starving polar bears and whales with stomachs full of plastic or talking about the impact of climate change on future generations and people in far-off lands.

Electronic waste is the biggest waste stream in the world - Niklas Sundberg, Senior VP ASSA ABLOY

Did you know technology currently has the same emissions as the global aviation industry? That’s 1-2 % of total global carbon emissions! We are also generating 57 million tons of electronic waste

How to understand EU taxonomy - Søren Berg Rasmussen, Investment Manager at Nefco

For a long time, almost every business could claim to be sustainable, and it was hard to tell which claims were true and which were just greenwashing.

If you put your mind to it, anything is possible

Today there is a lot of talk about victory. Victory is glorified, sought after and often the focus of discussion.
1 2 3 21
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram