BASELOAD CAPITAL SWEDEN AB (PUBL) RAPPORTERAR IDAG RESULTATET FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021

May 26, 2021

Under första kvartalet 2021 stängde Baseload en kapitalrunda på 25 MUSD med Chevron Technology Ventures (”Chevron”) som ny strategisk investerare.

  • Resultatet för det första kvartalet uppgick till -30,0 MSEK (-8,3 MSEK för motsvarande period 2020).
  • I Japan fortgår arbetet med Sansui som är det tredje projektet i Japan. Det är ett mindre projekt där en befintlig onsen-brunn används för att driva två stycken Climeonmoduler. Projektet är strategiskt viktigt för att kunna expandera med större projekt i samma område.
  • I Taiwan är borrningen åter i full gång i Westlake-projektet med ett uppnått djup på 900 meter och har ett mål på 1200 meter. Enligt nya tidsplanen bör borrningen kunna vara färdig i slutet av maj eller början av juni.
  • På Island driftsatte Varmaorka fas 2 på Fludir och startade upp ytterligare 600 kW vilket ger Fludir 1 & 2 en totalkapacitet på 1200 kW. Arbetet för fas tre har också startats med att utvärdera om vi kan bygga ytterligare mellan 500 och 1500 kW på siten.
  • I USA har Baseload signerat ett LOI tillsammans med Chevron Technology Center för att bygga ett pilotprojekt på en befintlig oljebrunn.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO of Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Downloads:

Delårsrapport_Q1_2021

RELATED POSTS

Frågor från framtiden - Barnen driver klimatdebatten, ställer frågorna och levererar kritiken

Join us as we relive the incredible success of our participation a Almedalsveckan, a crucial event in Sweden addressing societal issues.

Coffee with Baseload – Episode #14

In this episode Gabriella Skog, geologist at Baseload Capital, joins the host Jesper Jolma to discuss how Baseload engages and incorporates young geothermal enthusiasts into the industry. Gabriella shares her experience of joining Baseload and highlights the unique aspects of the company's approach.

How Diversity Drives Success with Nora Bavey - Almedalen-special 2023

In this episode of The Switch we dive straight into Almedalen Week – an annual event on the Swedish island of Gotland where industry leaders, politicians, journalists & NGO representatives gather to network, discuss current social issues and meet the people.

Empowering kids for a sustainable future: Unveiling the secrets of “Our Hidden Powers”

About two months ago, we published a feature on “Our Hidden Powers” –  a children’s book that tackles the topics of sustainability, climate change,
1 2 3 30
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram