DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2020

May 27, 2020

Under första kvartalet 2020 har bolaget fortsatt att utveckla projekten i Japan, Taiwan och på Island. Covid-19 har hittills haft begänsad effekt på bolaget; påverkan på pågående projekt har inneburit viss försening i en del av projekten, men arbetet har i stort sett kunnat fortgå som planerat. Reserestriktioner innebär dock temporärt mindre fokus på affärsutveckling.

  • Periodens resultat uppgick till -8,3 MSEK (9,9 MSEK för motsvarande period 2019).
  • Under första kvartalet har arbetet fortgått med att driftsätta det första projektet i Japan, Waita. Efter kvartalets slut, i slutet av april, togs kraftverket i drift. Under andra kvartalet beräknas nästa projekt, Midori, att färdigställas.
  • I Taiwan fortgår arbetet med ett antal projekt, där det första kraftverket beräknas tas i drift under första halvåret 2021.
  • På Island beräknas ett par nya kraftverk tas i drift under året.
  • Villkoren för den gröna obligation som bolaget emitterade under första kvartalet 2019 har omförhandlats och ändrats för att bättre passa bolagets affärsmodell. Alla konvenanter som bolaget måste leva upp till, uppfylldes under kvartalet.
  • Moderbolaget Baseload Capital Holding AB tog under kvartalet upp ett konvertibelt lån om 94,2 MSEK från huvudägarna i syfte att stärka likviditeten.
  • Efter kvartalets slut har 55,3 MSEK av obligationslikviden använts för investeringar i Japan och 40,5 MSEK för investeringar i Taiwan.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 CET den 27 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Helling, CEO Baseload Capital
alexander.helling@baseloadcap.com

Johan Edin, CFO Baseload Capital
johan.edin@baseloadcap.com

Downloads:

Delårsrapport Q1, 2020 Baseload Capital Sweden AB (publ)

RELATED POSTS

Frågor från framtiden - Barnen driver klimatdebatten, ställer frågorna och levererar kritiken

Join us as we relive the incredible success of our participation a Almedalsveckan, a crucial event in Sweden addressing societal issues.

Coffee with Baseload – Episode #14

In this episode Gabriella Skog, geologist at Baseload Capital, joins the host Jesper Jolma to discuss how Baseload engages and incorporates young geothermal enthusiasts into the industry. Gabriella shares her experience of joining Baseload and highlights the unique aspects of the company's approach.

How Diversity Drives Success with Nora Bavey - Almedalen-special 2023

In this episode of The Switch we dive straight into Almedalen Week – an annual event on the Swedish island of Gotland where industry leaders, politicians, journalists & NGO representatives gather to network, discuss current social issues and meet the people.

Empowering kids for a sustainable future: Unveiling the secrets of “Our Hidden Powers”

About two months ago, we published a feature on “Our Hidden Powers” –  a children’s book that tackles the topics of sustainability, climate change,
1 2 3 30
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram